OM YOGA

Ordet Yoga kommer från Sanskrit och betyder ”förening” eller ”balans”. Det syftar då till balans mellan kropp, sinne och själ. Yoga är ingen religiös rörelse, utan en filosofi som är 5000 år gammal och kommer från Indien. Yoga handlar inte om att man måste vara vig, yoga passar alla. Yoga är så mycket mer än fysiska positioner.   Yoga handlar om att stilla sinnet och det finns därför inom den yogiska filosofin olika sätt att uppnå detta. I Ashtangayogan så ingår det 8 grenar för att nå inre balans och välmående, varav de fysiska rörelserna ”asanas” bara är en av grenarna.  Många tänker säkert bara på fysiska positioner och vighet när man hör ordet yoga och många använder yogan endast som en träningsform för att bli stark och mer rörlig. Det är självklart ok också. Men om man är intresserad av vad yoga egentligen betyder så beskriver jag lite mer ingående nedan för att du ska förstå lite mer vad det handlar om. För att nå till det högsta stadiet av fullkomlig balans, inre frid, ett stilla sinne, glädje, acceptans ”Samadhi” så rekommenderas att man följer följande 8 steg.

De 8 stegen (den åttafaldiga vägen) ser ut enligt följande:

Yama – Hur du är mot andra (moral och förhållande till omvärlden)

Niyama – Hur du är mot dig själv (vår attityd mot oss själva)

Asanas – Fysiska ställningar och rörelser

Pranayama – Andningskontroll, andningsövningar

Prathyara – Sinneskontroll (stänga ute störande moment)

Dharana –  Koncentration

Dhyana – Meditation

Samadhi – Fullständig lycka, medvetenhet (målet för yoga)

Dessa beskrivs i Yogasutra som skrevs av Patanjali mellan 400 och 200 Fkr.

Ashtanga Yoga återupptäcktes av Sri. T.Krishnamacharya och hans lärljunge Sri.K. Pattabhi Jois på 1930-talet i Indien. De fann mycket gamla, kanske glömda papyrusdokument i Calcuttas universitetsbibliotek. Dokumenten visade sig innehålla hundratals Hatha yoga övningar (fysisk gymnastik) beskrivna på Sanskrit som nu utgör serierna i Ashtanga yoga. Manuskriptet som hittades bär namnet Yoga Korunta och man gissar att det yogasystem det beskriver härrör från för mer än 5000 år sedan. Sri.K. Pattabhi Jois har vigt sitt liv för att förmedla Ashtanga yogan till omvärlden.

Krishnamacharyas lärlingar, främst Pattabhi Jois och Indra Devi förde Ashtanga Vinyasa vidare till väst.

46036_529967753681951_1981131339_n

url

Skärmavbild 2016-05-04 kl. 14.52.26